Vi holder til i Ordensbygningen Slotsgade 19-21, 6400. Sønderborg.

Vi arbejder for at bibringe en etisk holdning og for at yde en humantær indsats overfor vor medmennesker ud fra etiske værdier som :

VENSKAB  KÆRLIGHED  SANDHED

Vi afholder møder hver onsdag i månederne september til begyndelsen af maj. Vores kontingent er p.t. 320,- kroner pr. måned.

Odd Fellow Ordenens virke har så vel et etisk som et humanitært sigte, at være medlem af Odd fellow Ordenen er ikke som at være medlem af en hvilken som helst anden forening.

Odd Fellow Ordenen giver et frirum, hvor man kan arbejde med sig selv og igennem ritualer få et stærkere fodfæste. 
Efter en lang arbejdsdag finder man ro, allerede når man træder ind i logesalen. 
Efter mødet samles brødrene om et let måltid med hygge, varmt og dejligt samvær til trods for en stor aldersforskel og baggrund.

Er foreninger, loger og fællesskaber ikke kun for ældre mennesker? Nej det er det ikke. 

Vi har i dag faktisk meget mere brug for fælleskaber, hvor vi kan møde mennesker der ligner os, men som alligevel kan udfordre os. 
I en tid hvor det ofte ensomme digitale liv fylder mere og mere, har det moderne menneske brug for at være en del af et fællesskab.

I logen har vi foredrag, vi tager på udflugter og får besøg/besøger andre loger. 

Har ovenstående din interesse, hører vi meget gerne fra dig så vi kan fortælle dig meget mere om vor loge og Orden. 

Du kan henvende dig til vores Overmester, på mail om100@dybbol-banke.oddfellow.dk

 

    Embedsmænd 2021-2023

Embedsmænd 2021 2023
 
 
Overmester:       Jan      Petersen
Undermester: Erik Hviid Jensen
Sekretær: Martin F. Stauner
Kasserer: Carsten  Poulsen
Skatmester: Per Steen Kristensen
Fung. eksmester: Hans-Erik Anderersen
Storrepræsentant:    Frede Mørch Pedersen
Storrepræsentant:  Orla Hougaard Nøhr